Breaking News
You are here

સુજલામ સુફલામ જળ સંચય અભિયાન- ૨૦૧૮ અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લાના શિહોર તાલુકાના ટાણા, બુઢણા અને પાલીતાણા તાલુકાના સાંજણાસર તથા મોટી રાજસ્થળી ગામે તળાવ, ચેકડેમ ઉંડા ઉતારવાના કામો ઝડપભેર થઈ રહ્યા છે.

Gujarat

Read More
Indian news TV